eerste digitale nieuwsbrief KBO Senioren Delden

NIEUWSBRIEF KBO Senioren DELDEN

5 November 2023

 

Guus Dijkman, van harte gefeliciteerd! Wat zijn we trots op jou!

Het bestuur van de KBO Senioren Delden, de locatieraad van de H. Blasiusparochie en de werkgroep Avondwake hebben samen Guus voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding.

Tijdens de jubileumviering van de H. Blasiusparochie op zondag 5 november, werd Guus onderscheiden als lid in de orde van Oranje-Nassau door de burgmeester van de Gemeente Hof van Twente, mevrouw Ellen Nauta.

Guus was voorzitter van de KBO Senioren Delden met ruim 300 leden in de periode

19-3-2008 t/m 12-4-2023.

Daarnaast heeft Guus meer dan 50 jaar heel veel vrijwilligerswerk gedaan in de H. Blasiusparochie.

Guus was een voorzitter die haar medebestuursleden op een prettige en enthousiasmerende manier wist te stimuleren en zo een fijne samenwerking tot stand wist te brengen. Zij zette mensen in hun kracht.

Guus had bijzondere aandacht voor zieke leden, waarvan velen van haar wel eens een bezoekje met een bloemetje hebben gehad.

Ook was Guus mede initiatiefneemster van het tot stand komen van het jaarlijkse programmaboekje met activiteiten van de KBO Senioren Delden.

Guus zorgde ook regelmatig voor stukjes over activiteiten van de KBO Senioren Delden in het Hofweekblad.

Belangrijk vond Guus ook de samenwerking met de Protestants-Christelijke OuderenBond in Delden. Hiervoor heeft zij ook altijd grote inzet getoond.

Daarnaast waren er vele regiovergaderingen die Guus met de secretaris of penningmeester bezocht.

Bij veel activiteiten van de KBO Senioren Delden was Guus de drijvende kracht die er niet voor schroomde veel extra werk op haar schouders te nemen. Maar ook haar doortastendheid en besluitvaardigheid was heel bijzonder en werd erg gewaardeerd.

Met name noemen we hier ledenwerfacties, het programma van de kerstviering,

jubileumvieringen van de KBO Senioren Delden en attenties bezorgen bij alle leden rond kerst

in de coronaperiode.

Ook bezocht Guus veel jarigen die een bijzondere verjaardag vierden.

Wij zijn Guus heel dankbaar voor alles wat zij voor de KBO Senioren Delden heeft gedaan en doet en hopen haar nog heel vaak te ontmoeten bij onze activiteiten en

bijeenkomsten!

 

Bestuur en leden van KBO Senioren Delden