Guus Dijkman koninklijk onderscheiden

Op zondag 5 november om 9.30 uur was er een eucharistieviering in de H. Blasiuskerk  in Delden waarin  het 150-jarig bestaan van de H. Blasius werd  gevierd. Voorgangers waren Mrg. TH , Hoogenboom, Pastor Huisman, Pastor Jansen, Pastor Kortste, Pastoor Oortman, Pater van der Vegt en diaken de Graaf.

Het dames- en herenkoor van de H. Blasiusparochie en een strijkersensemble verzorgden de liederen en muzikale ondersteuning. o.l.v. Hans Middelhuis met op het orgel Sander Harperink.   Een prachtige, sfeervolle viering in een volle kerk!

Aan het einde van de viering werd Guus Dijkman naar voren geroepen door mevrouw Nauta, de burgemeester van de gemeente Hof van Twente. Na een warme toespraak werd Guus koninklijk onderscheiden en benoemd  in de orde van Oranje Nassau. Een wam applaus en een staande ovatie vanuit de kerk onderstreepte de waardering van meer dan 50 jaar vrijwilligerswerk in de H. Blasius parochie en in Delden.

Na afloop was er gelegenheid om Guus te feliciteren en koffie en thee te drinken  met een Blasius sprits en een gezellig samenzijn achter in de kerk, waar zeer veel mensen gebruik van maakten.