Jaarvergadering 2024

Woensdag 13 maart was de Algemene ledenvergadering van KBO Senioren in Delden.

De secretaris Harry Roesink gaf een mooi overzicht van alle activiteiten het afgelopen jaar. De namen van overleden leden werden genoemd. Het financieel jaarverslag werd toegelicht door de penningmeester Gerard Spanjer.

Met ingang van 1-1-2025 wordt de contributie verhoogd naar €  22,50 per persoon.

De kascommissie voor 2024 werd benoemd.

De nieuw folder om leden te werven werd aan iedereen uitgedeeld met het verzoek om hiermee in eigen omgeving nieuwe leden voor KBO Senioren Delden te werven.

Aansluitend aan de jaarvergadering was er een activiteit waar iedereen aan mee deed: samen muziek maken op afval: Rhythm on Trash, o.l.v. Nicole van Somnium Music.