Kerstmiddag ouderen H. Blasiusparochie

Woensdag 20 december was er ’s middags in de H. Blasius kerk in Delden een adventsviering voor ouderen boven de 75 jaar en voor de leden van de KBO Senioren Delden.

Pater R. van de Vegt ging voor in de viering en het dames- en herenkoor verzorgde de viering met prachtige liederen. Aansluitend was er in het parochiehuis voor iedereen koffie of thee met krentenwegge, kerstkransjes en een consumptie. Aangeboden en verzorgd door de locatieraad en leden van het dameskoor. Het was een bijzonder gezellig samenzijn, fijn om elkaar te ontmoeten en te spreken en dat werd door de oudere parochianen erg gewaardeerd.