Weet U wat U wilt? Infomiddag over palliatieve zorg.

Op dinsdag 28 februari was Evelien de Vos van Palliatieve zorg Twente te gast bij de KBO senioren in Delden.

Voor een volle zaal gaf zij een presentatie over de wensen in een laatste levensfase. Deze bijeenkomst was georganiseerd door KBO senioren Delden om na te denken over wensen t.a.v. de laatste levensfase om zo met zorgverleners en naasten, met de huisarts, familie of vrienden wensen ten aanzien van het levenseinde bespreekbaar te maken, ook als je (nog) niet ziek bent. We kregen informatie en gingen in gesprek over palliatieve zorg en de wensen in de laatste levensfase voor mensen met een levensbedreigende ziekte of langzame achteruitgang.

Palliatieve zorg is gericht op comfort: kwaliteit van leven, zowel lichamelijk als psychisch als sociaal als wat betreft zingeving. Gesproken werd over de mogelijkheden voor zorg die er thuis zijn, via de huisarts en praktijkondersteuner, wijkverpleging, thuiszorg, vrijwilligers in de palliatieve zorg, geestelijke verzorging of het centrum voor levensvragen, maatschappelijk werk, psychologen, inloophuizen, enz.

Belangrijk zijn daarbij de wensen die iemand heeft voor/over zijn laatste levensfase. Nadenken over wel of niet reanimeren, wel of niet naar het ziekenhuis en IC opname, euthanasie. Nadenken over waar je wilt sterven als het zo ver is: thuis, in het ziekenhuis, in een Hospice? Ook werd duidelijk uitgelegd wat het verschil is tussen euthanasie en palliatieve sedatie, dat dit een proces is, waarbij de huisarts, patiënt en naasten samen optrekken. Ook kwam levenseindezorg bij dementie aan de orde.

De belangrijkste boodschap was wel: praat met je naasten en je arts over je wensen en leg dit vast, in een wilsverklaring, levenstestament en bespreek het met je naasten en de huisarts. Ook kwam de digitale nalatenschap aan de orde. Voor iedereen was er meer dan voldoende materiaal om thuis nog eens na te lezen en de gebruikte PowerPoint werd via de mail gedeeld, en voor wie dit op papier wilde, was dit ook beschikbaat.

Een zeer informatieve en interessante middag waarin ook ervaringen werden gedeeld.